تهران و شهرستان ها
لوگو

قیمت تحویل الو قلیون اکباتان


سفارش قلیون معمولی، عربی و اسپشیال

توجه! توجه! توجه!
* زمان استفاده از هر قلیان یک ساعت میباشد.
* قیمت سری اضافه (شامل تنباکو و ذغال اضافی) هر 30 هزار تومان میباشد. سری اضافه شامل زمان اضافی برای در اختیار داشتن قلیون جهت استفاده از سری میباشد. بنابراین نگران زمان نباشید.
* قلیان عرق نعنا جهت خرید بوده و قلیون متعلق به شما میگردد. قلیون های معمولی عربی و اسپشیال جهت اجاره هستند.

*نکات بهداشتی*
قلیون ها با شلنگ یک بار مصرف ارائه میشوند.
هر روز، شیشه، تنه و سری قلیون ها کامل شسته میشوند.
دود تنباکو سرطان زا است
قلیون عرق نعنا فاقد تنباکو و دود است

متن مطلب      کل مطالب     

تلفن سفارش : 09105084977


کد مطلب: 18185.html

۱۳۹۴/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۲

ابطال مجوز نانوایان متخلف

مدیرکل خرید داخلی و هماهنگی نظارت آرد و نان گفت: متولی و ناظر بر سلامت نان، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هستند که باید با نانوایی‌های متخلف که از جوش شیرین یا جوهر قند در پخت نان استفاده کرده‌اند، برخورد کنند و طبق قانون مجوز نانوایان متخلف باطل می‌شود.

قُل قُل:مدیرکل خرید داخلی و هماهنگی نظارت آرد و نان گفت: متولی و ناظر بر سلامت نان، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هستند - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - که باید با نانوایی‌های متخلف که از جوش شیرین یا جوهر قند در پخت نان استفاده - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - کرده‌اند، - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - برخورد کنند و طبق قانون مجوز نانوایان متخلف باطل - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - می‌شود.


به گزارش سلامت - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - نیوز به نقل از ایسنا،سید مومن - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - نیافر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی در هر استان به عنوان نماینده وزارت بهداشت و سازمان استاندارد متولی نظارت بر سلامت تولید نان است و با خبازی‌های متخلف که از جوش‌شیرین یا مواد دیگر استفاده کرده‌اند، باید برخورد - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - کند.


وی افزود: براساس قانون، نان‌های سنتی باید از ترکیبی از آرد، آب و - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - خمیرمایه استفاده کنند و هرگونه افزودنی دیگر غیرمجاز است و تخلف محسوب می‌شود. بر این اساس نانوایی‌هایی که از هرگونه افزودنی - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - دیگر مانند جوش‌شیرین استفاده کنند - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - مشمول ماده 13 می‌شوند و ضمن برخورد با آنها حتی می‌توان مجوز آنها را باطل کرد.


نیافر اظهار کرد: - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی نظارت بر وظایف خود است و وظیفه اصلی تعریف شده برای این شرکت تامین و تدارک گندم برای کارخانجات آراد و آراد برای خبازی‌هاست. براین اساس این شرکت نظارت خود را در این فرآیند از توزیع گندم تا رسیدن آرد به خبازی‌ها اعمال می‌کند.


مدیرکل خرید داخلی و هماهنگی نظارت آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی گفت: پژوهشکده غله شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به عنوان دستگاه - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - همکار در کنار سازمان استاندارد و وزارت - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - بهداشت در - قیمت تحویل الو قلیون اکباتان - تولید نان بر خبازی‌ها نظارت می‌کند و این شرکت در صورت مشاهده تخلف، آن را به وزارت بهداشت و سازمان استاندارد گزارش می‌کند.
ما را به دوستان خود معرفی کنید


طراحی سایت و سئو توسط گلهای اندیشه
phone
instagram